NORMATIVES DE PESCA 2020

Les normatives de pesca actuals afecten de manera diferent segons la vora del riu en la que ens trobem. Per un costat tenim les normatives de Catalunya i per l’altre la de l’Aragó. Aquest fet dificulta força l’explicació de les diferents normes.

> > > NORMATIVA CATALUNYA < < <

> > > NORMATIVA ARAGÓ < < <

Us deixem un petit resum (el més important) extret d’ambdues normes, a títol informatiu, encara que recomanem llegir les normatives senceres per adequar-se a les mateixes:

 • És necessari tenir vigent la llicencia i el vedat de pesca de la zona
 • Es prohibeix pescar amb peix viu
 • Amb peix mort es permet només amb sardina
 • Queda prohibit fer servir xarxes de pesca
 • Queda prohibit mantenir peixos vius en vivers
 • Horari Aragó: des de la sortida del sol fins a les 22:00h
 • Horari bora Catalunya: 24h
 • La carpa és de captura i solta
 • Captura i solta voluntària (silur, luciperca, perca fluviatilis o black bass)
 • L'encebament excessiu amb pellet no està permès, sol els pescadors federats poden realitzar-ho
 • Màxim dues canyes per pescador
 • * El black bass no es permet matar a les nostres instal·lacions (iniciativa pròpia)